איתי לי

ניסיון מקצועי

היהודי/קטגורים ב Den Preis zahlen (לשלם את המחיר),
"האב פלין בספק, משל"
קונגר בהגולגולת

הכשרה מקצועית

התיכון לאמנויות ע"ש צ'ארלס א. סמית'
מכינת בוגרים בסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים
תואר שני במשחק (בינלאומי) בבית הספר למשחק איסט15 באנגליה

תפקיד:
שחקן
חבר בארגון:
שח"ם, איגוד המופיעים באנגליה