מכבית אברמזון

ניסיון מקצועי

רחוב סומסום (תכנית טלוויזיה), תסריטאית
נען שלי (ערוץ 8) תסריטאית ובמאית (יחד עם אבנר פיינגולרנט)
אווה (ערוץ 1) תסריטאית ובימאית (יחד עם אבנר פיינגולרנט)
גברים על הקצה, יומן דייגים (ערוץ 2), תסריטאית ובמאית (יחד עם אבנר פיינגולרנט)

הכשרה מקצועית

בית הספר לתסריטאות של עידית שחורי, סדנת כתיבה של יאן פלייטשר

תפקיד:
תסריטאית, במאית
טלפון:
אי מייל:
רישיון:
כן