יונתן בק

ניסיון מקצועי

"ארלקינו" באופרה הקומדיה מתחילה של האופרה הישראלית
"יהודה" במחזמר יוסף וכתונת הפסים, תיאטרון זרקור
"אביב" בהצגת הילדים אמת או חובה
חבר בשח"ם – אירגון השחקנים בישראל
סוכנות שחקנים דנה ליטוין

הכשרה מקצועית

בוגר לימודי משחק בסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים
קורסים שונים: משחק מול מצלמה עם רם לוי, דור צויגנבוים
סדנת עיבודים מודרניים לטרגדיות יווניות

תפקיד:
שחקן
טלפון:
אי מייל:
רישיון:
כן