טובה גולן

ניסיון מקצועי

הצגה תלויים פסטיבל עכו
השתתפות בסדרת הטלוויזיה פצועים בראש ל HOT
פרסומות שונות, סרטי תדמית

הכשרה מקצועית

בית ספר למשחק יורם לוינשטיין
ביה"ס לתיאטרון חזותי
משחק מול מצלמה "טכניקה" ניב רז ואולי שטרנברג

חברה בשח"ם – אירגון השחקנים בישראל

תפקיד:
שחקנית
טלפון:
אי מייל:
רישיון:
כן