גל ששון

ניסיון מקצועי

"ישמח חתני", 2015, (בימוי: אמיל בן שמעון) בתפקיד תלמי
"מורדת", 2015, (בימוי: אורן זגמן) בתפקיד רפאל
"הקרב על הקסטל", 2015 (בימוי: עודד שמעוני) בתפקיד עבד אל-קאדר אל-חוסייני

הכשרה מקצועית

סדנת תסריטאות בהנחיית מירב שקד ומירב נחום, משחק מול מצלמה- בהנחיית רותי דייכס, סדנת צ'בק – בהנחיית אודי פרסי, בוגר הסטודיו למשחק חולון.

חבר בשח"ם – אירגון השחקנים בישראל
חבר בשל"ש – ארגון שחקנים למען שחקנים

תפקיד:
שחקן
טלפון:
אי מייל:
רישיון:
כן