אלירז שוחט

ניסיון מקצועי

הפקת סרט גמר במסגרת לימודים ב"מעלה"
ארט לשלושה סרטי גמר במסגרת לימודים ב"מעלה"

הכשרה מקצועית

בי"ס "מעלה"

תפקיד:
הפקה, ניהול תסריט, ארט
טלפון:
אי מייל: