אבירם נוטע

ניסיון מקצועי

JCS עוזר צלם
פרויקט מכון ויצמן, עוזר צלם
כוכב נולד 6 (ריאליטי, ערוץ 2), עוזר גריפ

הכשרה מקצועית

עובד ON AIR, עובד JCS

חבר באק"ט

תפקיד:
עוזר צלם, עוזר גריפ
אי מייל:
רישיון:
כן