המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים
מתכבד להזמין את קהל היוצרים

להגיש הצעות במסלול הפקה
לנוהל "תוכן ממוחשב"
ישראלי ובינלאומי

באנימציה, גיימינג, CGI, VR ו-AR

החל מיום חמישי,1 באוקטובר, 2020
ועד יום חמישי, 22 באוקטובר, 2020

פרטים מלאים על המסלול, נהלים, תנאי ואופן ההגשה
מפורסמים באתר המיזם

•הגשות שלא יעמדו בדרישות המיזם – לא יטופלו