כללי
המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים (להלן: "המיזם") וקרן המדיה הקנדית CMF חתמו על הסכם בין הקרנות שיאפשר קו-פרודוקציה בין מפיקים הפועלים בקנדה ומפיקים הפועלים בירושלים
בפרויקטים בז'אנר עלילתי, תיעודי, בידורי ולימודי.
באמצעות אנימציה, VR-מציאות מדומה, AR-מציאות רבודה, live action.
המיועדים להקרנה ציבורית בפלטפורמות שידור עכשוויות ו/או בטלוויזיה (כמוגדר להלן).

הגדרות
"אנימציה" ו/או ""CGI (עבודת מחשב ליצירת תוכן ויזואלי בתנועה – computer-generated imagery) – עבודה המתבצעת באולפן מחשב בירושלים, לרבות אנימציה, VR ו- AR המיועדים להקרנה ציבורית בקולנוע ו/או טלוויזיה ו/או לשידור ציבורי בפלטפורמות שידור.
"פלטפורמות שידור"- מסכים דיגיטליים המיועדים לשידור ציבורי לרבות: אינטרנט ו/או כבלים ו/או לוויין ו/או סלולריים.
הגדרות נוספות נמצאות באתר המיזם במסמך "זכאות והגדרות".

הנחיות הגשה
כל הגשה תוגש בשפה האנגלית
כל הגשה נדרשת לעמוד בנהלי המסלולים המפורטים להלן ותכלול את המסמכים הנדרשים למסלול הרלוונטי והמפורטים בו
כל הגשה תוגש ב 4 עותקים + עותק דיגיטאלי (דיסק און קי)
א. טופס הגשה קנדי– בדיוק כמו שהשותף הקנדי הגיש
ב. טופס הגשה המיזם על פי המסלול המתאים להגשה.

א. ההגשה תתאפשר רק לפרויקטים העומדים במצטבר ב-4 התנאים הבאים:

1. הפרויקט עומד בתנאים להשקעה על פי אחד מנהלי המיזם הבאים:
א. מסלול פיתוח סדרת טלוויזיה וסדרת רשת
ב. מסלול פיתוח ניו מדיה
ג. מסלול הפקת סדרת טלוויזיה וסדרת רשת
ד. מסלול הפקת פרויקט אנימציה

2. או ב 20 ביולי 2017 המגיש השתתף בכנס מתעניינים ביום שישי ה-21 באפריל, 2017.

3. הפרויקט עומד בנהלים של קרן המדיה הקנדית, כפי שמפורטים באתר ה- Canadian Media Fund.

4. קיים הסכם חתום בין מפיק קנדי למפיק ישראלי.

מפיקים המעוניינים במציאת שותף קנדי מוזמנים לפרסם פרופיל של החברה שלהם באתר האינטרנט של הקרן הקנדית. הפרופילים יהיו נגישים לכל, כולל שותפים פוטנציאליים ממדינות אחרות וגם להפקות אחרות.

ב. נוסח הצעה זהה יוגש באנגלית, לכל קרן על ידי המפיק השותף מאותה הארץ עד תאריך ההגשה האחרון המפורסם.

ג. הפרויקטים יוערכו בו זמנית על ידי שתי הקרנות בנפרד, כל קרן על-פי הנהלים שלה ובכל מקרה לגופו.

ד. התמיכה בפרויקטים וגובהה תוחלט בשותפות על ידי ועדה המורכבת מנציגי קרן המדיה הקנדית CMF והמיזם. עקרון התמיכה הינו התאמה שווה (matching) בגובה התמיכה של כל קרן לכל פרויקט.

ה. כל מפיק שותף יחתום על הסכם עם הקרן בארצו.

ו. תמיכת המיזם הינה השקעה כמקובל בקרנות ציבוריות וכפי שתעוגן בהסכם בין המפיק למיזם, על פי נוהלי המיזם.

המיזם וקרן המדיה הקנדית אינם מתחייבים לאשר פרויקט שאושר האחד על ידי השני.

פרויקט שאושר על ידי המיזם לא בהכרח יאושר על ידי הקרן הקנדית ולהיפך.

יובהר כי תיתכן החלטה של המיזם לתמיכה או השקעה בפרויקט על פי שיקול דעתו ובמקרה כזה ההחלטה תהיה תקפה גם ללא אישור קרן המדיה הקנדית, בהתאם לתנאי הנהלים של המיזם.
הנהלת המיזם תבחן, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת.

קריטריונים להערכה
הפרויקטים יוערכו על ידי CMF והמיזם על פי הקריטריונים הבאים:

איכות ההצעה: 50 נקודות
• מקוריות ויצירתיות של ההצעה: החדשנות בשילוב צורה ותוכן
והשימוש הטכנולוגי והאמנותי בהעצמתם בהצעה (עד 30 נקודות)
• שילוב של ביטויים תרבותיים וחברתיים, ישראליים וקנדים, באופן
שיהווה עניין לקהל המקומי והבינלאומי (מקסימום 20 נקודות)

ניסיון מקצועי של המציעים והצלחה מוכחת בחשיפה לקהל:
30 נקודות
• ניסיון והישגי היוצרים (עד 15 נקודות)
• ניסיון והישגי חברת ההפקה (עד 15 נקודות)

היתכנות הפרויקט: 20 נקודות
• איכות תכנית הפיתוח והתכנון העסקי (עד 10 נקודות)
• איכות תכנון מהלך ההפקה על פי שלבים ולאורך זמן (עד 10 נקודות)

מועד הגשה יפורסם כשייקבע

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.