ביום ג', ה-1 במאי בשעה 17:00
נקיים בבית הנסן כנס ובו נרחיב ונעדכן בשני תחומים

17:00-18:00- כנס מתעניינים הקפיצה המשולשת מחזור 3
נפרט לוחות זמנים, נחדד את תחום הנושאים המתאימים ואת אופן הגשתם.
קיימת חובת השתתפות ורישום בכנס זה כזכאות להגשה.

18:00-19:00- מפגש אנשי האקוסיסטם הקולנועי בעיר לקראת מועד הגשות
במפגש נרחיב בעניין שינוי נהלים שבוצעו על מנת לתת יתרון לתושבי העיר
ונפרט תהליך חדשני להגשות בו לפני מועד ההגשה, המעוניינים, יקבלו לווי מקצועי לשיפור הגשתם.
מומלץ מאד להשתתף במפגש זה
כבר ביום ה' ה-3 במאי נפתח הרשמה למעוניינים בלווי לפני מועד ההגשה,
מספר המקומות מוגבל ויעשה על בסיס "כל הקודם זוכה" ורק על פי ההנחיות שיפורטו במפגש ב-1 במאי.