אנה זימין

Professional Expertise

שחקנית תיאטרון מיקרו

שונאים. סיפור אהבה, על פי בשביס זינגר, תפקיד ראשי – מאשה בלוך

                         נדרים, על פי “יוסף ואחיו” של תומס מאן, תפקיד ראשי – אשת פוטיפר

                           כימים אחדים, על פי מאיר שלו, תפקיד ראשי- נעמי

 

Professional Training

סטודיו למשחק של אירינה גורליק, ירושלים

Job:
שחקנית
Tel:
Car License:
Yes