המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים
מתכבד להזמין את קהל היוצרים להגיש הצעות לתמיכת המיזם

במסלול לעידוד הפקות תוכן ממוחשב
לרבות הפקות אנימציה, Gaming, VR/AR ישראליות ובינלאומיות

מועד ההגשה יהיה פתוח ליוצרים
החל מיום ראשון ה-29 באפריל, 2018 ועד יום ראשון ה-6 במאי, 2018
פרטים מלאים על הנוהל ותנאי ההגשה מפורסמים באתר המיזם.

את ההצעות יש להעביר למשרדי המיזם,
רחוב גדליהו אלון 14, בית הנסן, ירושלים,
בימים ראשון-חמישי במהלך ימי ההגשה עד השעה 14:30
• לתשומת הלב משרדי המיזם אינם פעילים בימים שישי ושבת

מידע מפורט, נוהלי ההגשה והמסמכים הנדרשים להגשה – באתר המיזם 
• הגשות שלא יעמדו בדרישות המיזם – לא יטופלו