המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים 

מתכבד להזמין את קהל היוצרים
להגיש הצעות במסלול הפקה
לנוהל "תוכן ממוחשב" ישראלי ובינלאומי
באנימציה, גיימינג, CGI, VR ו-AR

החל מיום ראשון ה-23 ביוני, 2019
ועד יום רביעי ה-3 ביולי, 2019

ההגשה תתבצע באופן מקוון.
באתר המיזם

•הגשות שלא יעמדו בדרישות המיזם – לא יטופלו